Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international. 

Bine ați venit!


 

pe pagina Programului de Master Managementul sistemelor bancare

organizat de Departamentul MONEDĂ și BĂNCI din cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

în parteneriat cu instituții financiar-bancare 


 

Programul de masterat se adresează celor care sunt interesați de o înaltă specializare în profesia bancară și celor care doresc dobândirea unei viziuni manageriale asupra mecanismelor specifice sistemelor bancare și instituțiilor de credit.

Prin opțiunea pentru acest master veți avea acces la o vastă tematică, specifică domeniului bancar, ce reunește atât abordările macroeconomice ale autorităților de reglementare și supraveghere bancară, abordările comparative ale configurațiilor sistemelor bancare contemporane, cât și elemente de mare finețe, legate de analiza, evaluarea și modelarea mecanismelor de gestiune și tehnică bancară.

Programul se adresează atât absovenților facultăților de profil economic, cât și celor din alte domenii de licență, ce doresc asimilarea de noi concepte, metode, tehnici și instrumente de cercetare, evaluare, cuantificare și interpretare necesare în fundamentarea și punerea în aplicare a deciziilor din sfera activității bancare, la nivel microeconomic (administrarea portofoliilor de active, a datoriilor și riscurilor asociate; evaluarea activelor financiare; definirea strategiei de marketing; particularitățile controlului intern, respectiv ale auditului intern bancar; includerea în procesele decizionale a tehnicilor asistate de calculator; activități de cercetare în departamentele de specialitate ale instituțiilor financiare, bazate pe aplicarea de modele econometrice) și macroeconomic (poziționarea activității bancare în contextul evoluțiilor politicii monetare, premise pentru menținerea stabilității financiare, cadrul național și internațional de reglementare şi supraveghere bancară prudențială).

Echipa ce coordonează programul de master Managementul sistemelor bancare își exprimă speranța ca, prin configurația de discipline propuse în planul de învățământ,  masteranzii să își poată dezvolta și exploata potențialul cognitiv și să identifice noi oportunități pentru dezvoltarea carierei.

 

Cadrele didactice responsabile de acest program:

Director de program: Prof.univ.dr. Teodora Cristina BARBU

Co-director:  Conf.univ.dr. Iustina Alina BOITAN